volapyk

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till volapyk

språk

Diskussion om ordet volapyk