urspråk

urspråket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder urspråk inom lingvistik ?

Ett urspråk eller protospråk är inom stamträdsteorin i historisk lingvistik det gemensamma urspråket för en språkfamilj. https://sv.wikipedia.org/wiki/Urspr%C3%A5k

Möjliga synonymer till urspråk

Relaterat till urspråk

språk

nybildning av ord

härkomst

början

forntid

Diskussion om ordet urspråk