forntid

forntiden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet forntid

  • "Det har forskare lyckats pussla fram ur en rad fossila fragment från jordens forntid."
  • "Valet att placera handlingen hundratals år efter apokalypsen ger också Horizon en elegant dubbelnatur : Det är forntid och scifi i ett, där futuristiska robotar fälls med pilbåge och snaror."
  • "Många av Sture Linnérs böcker handlar om grekisk kultur och forntid, eller berörde internationella förhållanden och samtidshistoria."
  • "Det är forntid att se ambulanstransporten endast som ett transportmedel till vården ..... vården finns och påbörjas redan i ambulanserna ”, skriver hon."
  • "Mitt inne bland den moderna stadsbebyggelsen i Västerås finns det spår av vår forntid."
  • "Gotlands forntid och medeltid inventeras"
  • "De båda projekten föregicks av stora arkeologiska undersökningar, allt för att säkra kunskapen om vår forntid innan framtiden bröt in."
  • "Men det mest anmärkningsvärda är förmodligen att man kombinerar forntid med den allra modernaste tekniken."
  • "Här skannas Ölands forntid av"
  • "Från forntid till nutid i en Södertörnssocken ” av Gunnar Rudstedt slutar."

Vad betyder forntid inom arkeologi ?

tidsepok som i svensk historieskrivning vanligen avser tiden före kristendomens införande (cirka år 1050)

Möjliga synonymer till forntid

Relaterat till forntid

ålderdom

prioritet

arkeologi

forntid

Diskussion om ordet forntid