skålgrop

skålgropen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skålgrop

  • "En skålgrop är i princip en liten grop i en sten, främst från Bronsåldern."

Vad betyder skålgrop inom historia, arkeologi ?

Fotograf: Wikipedia
grop huggen i ett stenblock vari offergåvor placerades i förhistorisk tid

Relaterat till skålgrop

arkeologi

Diskussion om ordet skålgrop