domarring

domarringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet domarring

  • "På platsen syns bland annat en domarring och en treudd som är vanliga stenkonstellationer vid gravar i det här området."
  • "Gravfältet ligger vid en ås och är en registrerad fornlämning och innehåller cirka 125 gravar i form av rösen, hällkistor, skeppsättning, domarring samt stensättningar."
  • "På sikt ska de bli tolv stycken i formationen av en domarring, under namnet Dodekalitten."

Rim på domarring

Ordet domarring inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till domarring

Relaterat till domarring

arkeologi

Diskussion om ordet domarring