föräldrar

Substantiv

Översättningar

Synonymer till föräldrar

Hur används ordet föräldrar

 • "Det är viktigt att hela samhället är med, föräldrar kan engagera sig och föreningslivet är jättebra på att ta hand unga."
 • "Flera föräldrar meddelade att de hade för avsikt att fortsätta skolavslutningen i kyrkan."
 • "Personerna har upprepade gånger gjort sökningar på ärenden som rör deras barn, föräldrar och sambos, enligt lokala medier."
 • "Det är en gammal skola och för föräldrar och personal blir detta positivt eftersom det blir bättre lokaler att vara i, säger Carl-Martin Lanér."
 • "I Blekinge län finns det cirka 1 600 barn och unga som har föräldrar som är aktuella inom missbruks- och beroendevården, enligt Sveriges Kommuner och Landsting."
 • "Varken personal eller föräldrar har informerats om mögelproblematiken."
 • "Vad säger du till de föräldrar som undrar vad som har hänt?"
 • "Nu kräver föräldrar att skolan kallar till möte med experter på området."
 • "Trots serien av ofredanden på sistone vill han inte skrämma upp föräldrar i onödan."
 • "På onsdagskvällen hölls ett möte för oroliga föräldrar efter att skolbarn i Holmsjö använt byggrester med asbest för att bygga kojor."
 • "Det är viktigt att hela samhället är med, föräldrar kan engagera sig och föreningslivet är jättebra på att ta hand unga."
 • "Flera föräldrar meddelade att de hade för avsikt att fortsätta skolavslutningen i kyrkan."
 • "Personerna har upprepade gånger gjort sökningar på ärenden som rör deras barn, föräldrar och sambos, enligt lokala medier."
 • "Det är en gammal skola och för föräldrar och personal blir detta positivt eftersom det blir bättre lokaler att vara i, säger Carl-Martin Lanér."
 • "I Blekinge län finns det cirka 1 600 barn och unga som har föräldrar som är aktuella inom missbruks- och beroendevården, enligt Sveriges Kommuner och Landsting."
 • "Varken personal eller föräldrar har informerats om mögelproblematiken."
 • "Vad säger du till de föräldrar som undrar vad som har hänt?"
 • "Nu kräver föräldrar att skolan kallar till möte med experter på området."
 • "Trots serien av ofredanden på sistone vill han inte skrämma upp föräldrar i onödan."
 • "På onsdagskvällen hölls ett möte för oroliga föräldrar efter att skolbarn i Holmsjö använt byggrester med asbest för att bygga kojor."

Möjliga synonymer till föräldrar

Relaterat till föräldrar

skapare

prioritet

härkomst

släktskap

åldring

Diskussion om ordet föräldrar

föräldrar

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet föräldrar

 • "Det är viktigt att hela samhället är med, föräldrar kan engagera sig och föreningslivet är jättebra på att ta hand unga."
 • "Flera föräldrar meddelade att de hade för avsikt att fortsätta skolavslutningen i kyrkan."
 • "Personerna har upprepade gånger gjort sökningar på ärenden som rör deras barn, föräldrar och sambos, enligt lokala medier."
 • "Det är en gammal skola och för föräldrar och personal blir detta positivt eftersom det blir bättre lokaler att vara i, säger Carl-Martin Lanér."
 • "I Blekinge län finns det cirka 1 600 barn och unga som har föräldrar som är aktuella inom missbruks- och beroendevården, enligt Sveriges Kommuner och Landsting."
 • "Varken personal eller föräldrar har informerats om mögelproblematiken."
 • "Vad säger du till de föräldrar som undrar vad som har hänt?"
 • "Nu kräver föräldrar att skolan kallar till möte med experter på området."
 • "Trots serien av ofredanden på sistone vill han inte skrämma upp föräldrar i onödan."
 • "På onsdagskvällen hölls ett möte för oroliga föräldrar efter att skolbarn i Holmsjö använt byggrester med asbest för att bygga kojor."

Diskussion om ordet föräldrar