antiken

[antiːkɛn]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Synonymer till antiken

Hur uttalas ordet antiken?

[antiːkɛn]

Hur används ordet antiken

 • "På den tiden, under antiken, hade visa män små snoppar medan stora snoppar kopplades ihop med något djuriskt, vilket inte sågs som attraktivt."
 • "- Sedan antiken var det så att lärarna var viktiga personer i samhället, varför ska de inte fortsätta vara det?"
 • "Att det stormades kring att plocka bort antiken och att Skolverket backade för kritiken tror hon kan försvåra lärarnas situation och göra skolan mindre likvärdig."
 • "Redan från antiken finns avbildningar som visar människor som möts i ett handslag – men i tider då beröring kan innebära smittorisk kan det vara läge att hitta nya sätt att hälsa."
 • "– Det blir nog svårt, det är ett sätt att hälsa som är känt åtminstone sedan antiken."
 • "I fallet med antiken var motiveringen från Skolverkets sida att ge plats åt mer undervisning om efterkrigstiden."
 • "– I det förslag som nu beslutats om finns till exempel antiken, bibeln, nationalsången och våra nationella minoriteter tydligt med i kursplaner och ämnesplaner, säger utbildningsminister Anna Ekström ( S ) under en pressträff."
 • "Skolverket fick backa, och när regeringen nu klubbat igenom förändringarna står det klart att antiken stannar kvar."
 • "Under antiken uppfattades fredag som en lyckodag men i kristen tradition har dagen allmänt uppfattas som olycksdag efter Jesu på grund av långfredagen ( Jesu korsfästelse )."
 • "Under antiken uppfattades fredag som en lyckodag men i kristen tradition har dagen allmänt uppfattas som olycksdag efter Jesu på grund av långfredagen ( Jesu korsfästelse )."

Vad betyder antiken inom historia ?

Fotograf: Wikipedia
En epok i Medelhavsområdets historia. Enligt en traditionell indelning börjar antiken med de egyptiska och mesopotamiska civilisationerna omkring år 3000 f.Kr. och avslutas omkring 500 e.Kr., eller mer specifikt med Västroms fall år 476 e.Kr. http://sv.wikipedia.org/wiki/Antiken

Möjliga synonymer till antiken

Diskussion om ordet antiken

Antiken

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet Antiken

 • "” Antiken och nationalsången blir kvar."
 • "Antiken lever."
 • "Den ställs mot Hanna Johanssons roman ” Antiken ”, om tre kvinnor som semestrar på en grekisk ö, och Donia Salehs roman ” Ya Leila ”, en roman om ung vänskap och maktrelationer."
 • "Övriga nominerade var Arazo Arif för diktsamlingen ” Mörkret inuti och fukten ” Hanna Johansson för romanen ” Antiken ”, Annika Norlin för novellsamlingen ” Jag ser allt du gör ” och Donia Saleh för romanen ” Ya Leila ”."
 • "Metoden har väckt stora förhoppningar om ny kunskap om Antiken."

Ordet Antiken inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Antiken