paleografi

paleografin

(-)(-)
Substantiv
läran om äldre skriftarter