gravvård

gravvården
gravvårdar
gravvårdarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet gravvård på svenska?

Obestämd singular: gravvård
Bestämd singular: gravvården
Obestämd plural: gravvårdar
Bestämd plural: gravvårdarna

Hur används ordet gravvård

  • "Ett par som SVT pratar med på kyrkogården uppger att biltrafiken gett upphov till dålig stämning besökare emellan och berättar om en konkret incident när en bilist backat över en gravvård."
  • "En annan trend som kommer och som kommer att växa är enligt Gun ” en trendigare och roligare gravvård ”."
  • "Och en del av mässan handlar just om gravvård."
  • "Stenar och gravvård på Trädgårdsmässa"
  • "Nordens störst trädgårdsmässa har slagit upp dörrarna och en kommande trend är en roligare och trendigare gravvård."
  • "I klippet ovan ger stenexperten Helen Simonsson sina tips på gravvård."
  • "Det ingår inte heller i den avgift man betalar för gravvård."
  • "Detta beror troligen på att den fått utgöra stöd till en stor gravvård över medlemmar ur släkten Olivecrona, omkring vilken delarna återfanns under marken."
  • "I Trollhättan, och många andra kommuner, kommer personalen som ansvarar för kyrkogårdarna att vara extra tillgänglig på lördagen för att svara på frågor om gravvård."
  • "I Brottsbalken 16 kap 10 § står det att ” Den som obehörigen .... gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år ”."

Vad betyder gravvård inom militärväsen ?

Fotograf: Wikipedia
En gravvård är ett minnesmärke av sten, trä eller järn som placeras vid en grav. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gravv%C3%A5rd

Möjliga synonymer till gravvård

Diskussion om ordet gravvård