bronsålder

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet bronsålder

  • "Under bronsålder fanns en rik bygd i östra Blekinge."
  • "Det är Riksantikvarieämbetet som överklagat planerna för Ljungaviken eftersom man anser att historiskt viktiga lämningar från bronsålder och järnålder kan att gå förlorade om Ljungaviken exploateras."
  • "Stolphålen dateras till äldre bronsålder."
  • "Huslämning från äldre bronsålder"
  • "Högarnas ålder kan inte fastställas ännu, men med hjälp av strandlinjeförskjutning kan man konstatera att de kan vara så gamla som 3000 år och därmed bronsålder."
  • "De äldsta är från äldre bronsålder som inföll från 1700 f.Kr till 500 f.Kr."
  • "Dels har människor bott där vid övergången mellan bronsålder och järnålder, runt år 500 före Kristus."
  • "Med hjälp av metalldetektor har två fritidsarkeologer hittat en guldskatt från yngre bronsålder i trakten av Skælskør på västra Själland."
  • "Skeppen ser ut som kända skepp från yngre bronsålder, vilket betyder att de är minst 2 700 år gamla och fyndet beskrivs som arkeologiskt viktiga."
  • "Husen var kring sex gånger tjugo meter, och från brytningstiden mellan stenålder och bronsålder för fyra tusen år sen."

Vad betyder bronsålder inom generell ?

den tidsepok då bronset var råmaterialet för redskap och vapen

Diskussion om ordet bronsålder