järnålder

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet järnålder

  • "Det är Riksantikvarieämbetet som överklagat planerna för Ljungaviken eftersom man anser att historiskt viktiga lämningar från bronsålder och järnålder kan att gå förlorade om Ljungaviken exploateras."
  • "– Vi vill lägga bättre pussel över Blekinges järnålder."
  • "Så sent som i maj grävde arkeologerna från Länsmuseet Gävleborg ut flera platser här och hittade vad man tror är en offerplats med ditlagda stenar i en ring, men arkeologerna hittade också rester av ett hus från romersk järnålder daterad till omkring 300 efter vår tideräknings början"
  • "Svärdet har fått både nationell och internationell uppmärksamhet och har bedömts av experter att vara från tidig järnålder."
  • "Unikt svärdfynd daterat till yngre järnålder"
  • "Kring några skelettfynd byggs berättelsen om Sveriges framväxt, från yngre järnålder in i det tidiga kristnandet."
  • "Ny kunskap om norrländsk järnålder"
  • "Ny kunskap om norrländsk järnålder"
  • "Huset visade sig vara placerad på ett gravfält med omkring 90 gravar från järnålder och vikingatid."
  • "Platserna var bebyggda redan under äldre järnålder men sedan verkar det som att bebyggelsen upphör inom området."

Vad betyder järnålder inom arkeologi ?

Järnåldern är, enligt Thomsens treperiodsystem, den tidsepok i Gamla världens historia som inleds när människan lär sig utvinna och bearbeta metallen järn. Man började då successivt att tillverka bland annat verktyg och vapen av järn istället för av brons. https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rn%C3%A5ldern

Möjliga synonymer till järnålder

Diskussion om ordet järnålder