landsplåga

landsplågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet landsplåga

  • "Men kriget kan vara förlorat klimatförändringarna gör att den särskilt aggressiva översvämningsmyggan kommer att bli en landsplåga i framtiden, spår forskare."
  • "En gång utrotade i Sverige nu är de på väg att bli en landsplåga."
  • "Men kriget kan vara förlorat klimatförändringarna gör att den särskilt aggressiva översvämningsmyggan kommer att bli en landsplåga i framtiden, spår forskare."
  • "Klimathot gör mygg till landsplåga"
  • "Det stora genombrottet kom med Johanssons boogie woogievals, som blev en landsplåga 1944."
  • "Det stora genombrottet kom med Johanssons boogie woogievals, som blev en landsplåga 1944."
  • "Det blev en landsplåga"
  • "Det var Kim Larsen som tillägnade henne sången som blev en landsplåga i Danmark sommaren 1978."
  • "Redan nu är vildsvinen på väg att bli en landsplåga med uppbökade gräsmattor och odlingsmarker, och ifjol polisanmäldes 2.464 trafikolyckor med vildsvin inblandade."
  • "Men det är först på senare år den har blivit en verklig landsplåga."

Diskussion om ordet landsplåga