harm

harmen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet harm

 • "Med harm i rösten tog statsminister Stefan Löfven sats i SVT:s partiledardebatt."
 • "Metoden har utvecklats vid universitetet i Cambridge i Storbritannien och kallas för ” crime harm index ”."
 • "Begreppet ” harm reduction ” – skadereducering – är en vattendelare inom narkotikapolitiken."
 • "Den ska nu lämna förslag för att ” harm reduction ” ska kunna utnyttjas i större omfattning."
 • "För att öka tillgänglighet till behandling och minska skador vill pågående missbrukvårdsutredningen se mer harm reduction-insatser."
 • "- Låt inte död och förstörelse som ni har bevittnat väcka bitterhet och harm i era hjärtan, sa han vid ankom- sten till Betlehem och riktade sig särskilt till de unga."
 • "- Men när krav höjts för att anpassa las till verksamheten har s alltid avvisat det med kraft och harm."
 • "På morgonen innan utfrågningen lanserade S förslag om att höja skatten för höginkomsttagare och banker, förslag som Jonas Sjöstedt med harm i rösten hävdade var Vänsterpartiets."
 • "– Allt som är ” harm reduction ” är bra."
 • "Veronica håller med om att ” harm reduction ”, skademinskande åtgärder, är viktiga."

Vad betyder harm inom juridik ?

En känsla av djup och bitter vrede och avsky

Relaterat till harm

ovilja

ovänskap

känsla

lidande

hat

Diskussion om ordet harm

 • Socrate - 2008-06-28

  saknar uttrycket "out of harm's way"

harm

harms
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till harm

Diskussion om ordet harm

harm

harm
harmed
harmed
Verb

Översättningar

Vad betyder harm inom sport ?

cause or do harm to

Möjliga synonymer till harm

Diskussion om ordet harm