harm

harmen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet harm

  • "Med harm i rösten tog statsminister Stefan Löfven sats i SVT:s partiledardebatt."
  • "Metoden har utvecklats vid universitetet i Cambridge i Storbritannien och kallas för ” crime harm index ”."
  • "Begreppet ” harm reduction ” – skadereducering – är en vattendelare inom narkotikapolitiken."
  • "Den ska nu lämna förslag för att ” harm reduction ” ska kunna utnyttjas i större omfattning."
  • "För att öka tillgänglighet till behandling och minska skador vill pågående missbrukvårdsutredningen se mer harm reduction-insatser."
  • "- Låt inte död och förstörelse som ni har bevittnat väcka bitterhet och harm i era hjärtan, sa han vid ankom- sten till Betlehem och riktade sig särskilt till de unga."
  • "- Men när krav höjts för att anpassa las till verksamheten har s alltid avvisat det med kraft och harm."
  • "På morgonen innan utfrågningen lanserade S förslag om att höja skatten för höginkomsttagare och banker, förslag som Jonas Sjöstedt med harm i rösten hävdade var Vänsterpartiets."
  • "– Allt som är ” harm reduction ” är bra."
  • "Veronica håller med om att ” harm reduction ”, skademinskande åtgärder, är viktiga."

Vad betyder harm inom juridik ?

En känsla av djup och bitter vrede och avsky

Relaterat till harm

ovilja

ovänskap

känsla

lidande

hat

harm

harms
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till harm

harm

harm
harmed
harmed
Verb

Översättningar

Vad betyder harm inom sport ?

cause or do harm to

Möjliga synonymer till harm