gendarm

[sjang-]
gendarmen
gendarmer
gendarmerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet gendarm?

[sjang-]

Hur böjs ordet gendarm på svenska?

Obestämd singular: gendarm
Bestämd singular: gendarmen
Obestämd plural: gendarmer
Bestämd plural: gendarmerna

Vad betyder gendarm inom generell ?

medlem av militärt organiserad polis- eller ordningstrupp

Möjliga synonymer till gendarm

Diskussion om ordet gendarm