stenålder

stenåldern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till stenålder

Hur används ordet stenålder

  • "Allt tyder på att det blir en fortsättning på sommarens dykprojektet utanför Karlshamn som letat spår från äldre stenålder."
  • "Man har också hittat 22 rotfasta stubbar mellan Tärnö och Hanö som man tror är 11 000 år gamla, det vill säga från äldre stenålder."
  • "” Strejk är stenålder ”"
  • "Varsel är effektivt men strejk är stenålder."
  • "Kiruna kommun slutar betala för turistbyrå : ” Lite stenålder ”"
  • "Trots att Sverige ligger långt fram med IT på många områden, även inom vården, så är det stenålder när det gäller att skicka information."
  • "Här finns landets äldsta pappersmaskin, liksom tre större utställningar om förpackningar och deras historia från stenålder till nutid."
  • "I Östergötland är mänskligt skelettmaterial från äldre stenålder tidigare bara känt från några få platser; Alvastra, Holmen vid sjön Tåkern och Strandvägen i Motala."
  • "Gyttjan har bildats under äldre stenålder och benet är troligtvis lika gammalt."
  • "En ovanligt välbevarad grav, sannolikt från äldre stenålder, har hittats vid utgrävningarna vid kanalen i Motala."

Vad betyder stenålder inom arkeologi ?

Stenåldern är den period i människans historia som inleds med att man börjar tillverka verktyg. Stenåldern är också den första tidsepoken enligt Thomsens treperiodsystem för Gamla världens förhistoriska tid https://sv.wikipedia.org/wiki/Sten%C3%A5ldern

Diskussion om ordet stenålder