epok

epoken
epoker
epokerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till epok

Hur böjs ordet epok på svenska?

Obestämd singular: epok
Bestämd singular: epoken
Obestämd plural: epoker
Bestämd plural: epokerna

Vad betyder epok inom bildligt ?

längre tidsperiod; tidsålder med karakteristiska kännetecken

Möjliga synonymer till epok

Diskussion om ordet epok