agendabok

agendaboken
agendaböcker
agendaböckerna
Substantiv [-]

Synonymer till agendabok

Hur böjs ordet agendabok på svenska?

Obestämd singular: agendabok
Bestämd singular: agendaboken
Obestämd plural: agendaböcker
Bestämd plural: agendaböckerna

Vad betyder agendabok inom ekonomi ?

Generellt: Tidshantering (eng. time management) åsyftar färdigheter, hjälpmedel, tekniker och processer för att slutföra aktiviteter, uppgifter och projekt och uppnå mål. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidshantering

Möjliga synonymer till agendabok

Diskussion om ordet agendabok