tidsanda

tidsandan
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet tidsanda

  • "- 2011 är man uppgiven, formad av en tidsanda."
  • "- Jag tror att det är en sådan tidsanda och kanske är det också så att det ibland är lite svårare att få ihop en vardag i en familj."
  • "Jag tror att det är mer okej att söka hjälp, det är en sådan tidsanda."
  • "Till en början förklaras AMF-chefen Christer Elmehagens gyllene pensionsavtal av den tidsanda och den kultur som rådde i slutet av 1900-talet och 2004, då avtalet skrevs."
  • "– Det var en tidsanda där ett stort antal olika proteströrelser gjorde allt för att visa missnöje med världsordningen."
  • "Syftet är att med en återblickande referenspunkt försöka fånga dagens tidsanda där många väljare känner oro och osäkerhet inför framtiden."
  • "Som hänger ihop med en tidsanda där man inte längre baserar argument och beslut på fakta."
  • "Som plåster på såren syns ” postfaktisk ” med på årets lista ( som hänger ihop med en tidsanda där man inte längre baserar argument och beslut på fakta )."
  • "Kulturnyheterna frågade henne hur hon ser på den traditionalistiska tidsanda som nu tycks allt vanligare hos dagens unga."
  • "Vem det blir är rätt mycket en fråga om otur, och förstås om tidsanda."

Diskussion om ordet tidsanda