kulturhistoria

kulturhistorien
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kulturhistoria

  • "Det handlar också om kulturhistoria på kyrkogården, att bevara mångfalden bland stenarna, säger Carl-Gustaf Grönlund som är kyrkogårdschef på Wämö."
  • "– Området rymmer en rik kulturhistoria och vi gör den största arkeologiska undersökningen i Blekinge på tio år."
  • "Förstaklassarna i Bollnäs kommun ska få lära sig om vår kulturhistoria."
  • "Förstaklassarna i Bollnäs kommun ska få lära sig om vår kulturhistoria."
  • "Dräkterna är ett sätt att synliggöra våra rötter, samtidigt som de förmedlar intressant kulturhistoria och gamla hantverkstraditioner."
  • "Så, det är en kulturhistoria som vi bygger upp och bevarar här."
  • "Dalarnas byggnadsvårdspris delas ut till de som bevarat Dalarnas kulturhistoria och byggnadstradition."
  • "Antikrundan är kulturhistoria, berättar om dig och mig, vår egen historia och om hur folk hade det hemma."
  • "Norrlandet erbjuder många fina miljöer, stråk och kulturhistoria som Gävles invånare och besökare kommer få ta del av."
  • "– Det är en del av Bollnäs kulturhistoria som försvinner för all framtid, eftersom det kulturhistoriska värdet av byggnader av den här karaktären försvinner när de hamnar bredvid en bandyhall som är 25 meter hög, 150 meter lång och 100 meter bred."

Vad betyder kulturhistoria inom utbildning, kultur ?

Kulturhistoria kallas vetenskapen om människans kulturella utveckling. Det så kallade statslivet eller den politiska processen ligger utanför detta forskningsområde. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturhistoria

Diskussion om ordet kulturhistoria