journal

journalen
journaler
journalerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till journal

Hur böjs ordet journal på svenska?

Obestämd singular: journal
Bestämd singular: journalen
Obestämd plural: journaler
Bestämd plural: journalerna

Hur används ordet journal

 • "En läkare på en vårdcentral i Karlskrona kritiseras av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, för att ha skrivit in diagnosen personlighetsstörning i en patients journal, trots att den är inte var fastställd."
 • "Att dokumentationen i Nils-Eriks journal och rörande larmsamtalen varit allt för kortfattad och ibland förts in i efterhand."
 • "Enligt studien, som publiceras i American journal of clinical nutrition, kan stora intag av fosfor i maten fördubbla risken att dö i förtid, bland annat i hjärt-kärlsjukdomar."
 • "Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver i sitt beslut att det i kvinnans journal saknas uppgifter om hennes hälsotillstånd, och att man inte kan utläsa om man har bedömt hennes mat- och vätskeintag eller inte."
 • "Det var i höstas som operationen skulle äga rum och mannen uppgav då för läkaren att han tidigare reagerat på det bedövningsmedel som användes, vilket också stod med i patientens journal."
 • "– Det nya systemet ska bland annat göra så att man ska kunna få tillgång till sin journal via en app, avslutar Per Johansson."
 • "En kvinna i 45-årsåldern opererades av misstag på Blekingesjukhuset i Karlskrona efter att en läkare fört in uppgifter om en annan patient i kvinnans journal."
 • "Sedan finns det möjligheten att försegla sin journal så att ingen kommer åt den över nätet, om man vill det."
 • "En journal kan lätt bli tre gånger så lång om samma sak skrivs ned flera gånger, säger Annica Lindell Lang."
 • "Var kvinnans journal har hamnat kan den aktuella hälsocentralen inte svara på."

Ordet journal har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom media
 • Inom medicin
 • Inom generell
ekonomi
media
medicin
generell

Vad betyder journal inom ekonomi ?

sammanställning av handlingar som rör en patient

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till journal (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till journal (inom ekonomi)

Relaterat till journal (inom ekonomi)

tidmätning

förteckning

Ordet journal inom media

Översättningar (inom media)

Engelska

Synonymer till journal (inom media)

Möjliga synonymer till journal (inom media)

Relaterat till journal (inom media)

bok

minnesmärke

offentliggörande

skildring

Ordet journal inom medicin

behandlingshistorik

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till journal (inom medicin)

Möjliga synonymer till journal (inom medicin)

Relaterat till journal (inom medicin)

ohälsa

Ordet journal inom generell

Diskussion om ordet journal

journal

journals
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till journal (inom generell)

Hur används ordet journal

 • "he reads the medical journals"

Ordet journal har 5 betydelser

 • Inom media
 • Inom ekonomi
 • Inom sjöfart
 • Inom organisation
 • Inom teknik
media
ekonomi
sjöfart
organisation
teknik

Vad betyder journal inom media ?

a periodical dedicated to a particular subject

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till journal (inom media)

Vanlig betydelse av ordet journal inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till journal (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet journal inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till journal (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till journal (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet journal inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Möjliga synonymer till journal (inom organisation)

Ovanlig betydelse av ordet journal inom teknik

the part of the axle contained by a bearing

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till journal (inom teknik)

Diskussion om ordet journal