notering

noteringen
noteringar
noteringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till notering

Hur böjs ordet notering på svenska?

Obestämd singular: notering
Bestämd singular: noteringen
Obestämd plural: noteringar
Bestämd plural: noteringarna

Hur används ordet notering

 • "Men resultatet av polisens tekniska undersökning ledde inte till så mycket som en notering i Björn Lundbergs utredning av dödsfallet."
 • "Totalt har Mjällby gjort 23 mål, en notering som endast Helsingborg ( 28 ) överträffat hittills i serien."
 • "Enligt en notering på breven, kastades de i havet den 15 juni 1996."
 • "Ingen notering gjordes i barnjournalen och familjen skickades hem några dagar senare."
 • "Han är väl medveten om att ett testamente inte är juridiskt bindande, men menar att en notering i en är en hjälp för både sjukvårdspersonal och anhöriga."
 • "Småhustillverkaren Lima Timmerhus i Dalarna har beslutat att ansöka om notering på börsen."
 • "Äldreboendets ansvarige platschef hade, enligt egen utsago, flera gånger påpekat behovet av att kunna låsa nödutgången, men kommunens tekniska kontor har ingen notering om det."
 • "Medelåldern för de smittade kvinnorna var 35 år, med 22 som yngsta och 82 som äldsta notering."
 • "Med tanke på hur mildluften ser ut att behålla greppet över i stort sett hela landet månaden ut skulle det förvåna om inte Vittangis notering står sig som månadens lägsta temperatur."
 • "Torsdagens notering innebar dock inget rekord."

Ordet notering har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom aktier
politik
aktier

Vad betyder notering inom politik ?

dagspris på värdepapper och valuta|valutor

Översättningar (inom politik)

Synonymer till notering (inom politik)

Möjliga synonymer till notering (inom politik)

Ordet notering inom aktier

Översättningar (inom aktier)

Engelska

Synonymer till notering (inom aktier)

Möjliga synonymer till notering (inom aktier)

Relaterat till notering (inom aktier)

förteckning

Diskussion om ordet notering

 • - 2013-07-26

  Antekning stavas anteckning!