taltidning

taltidningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet taltidning

  • "En taltidning innehåller i dag dagstidningens viktigaste nyheter och tar cirka 90 minuter att lyssna på."
  • "Att kunna få sin dagstidning som taltidning är en förutsättning för många synskadade."
  • "Runt hundra av Sveriges dagstidningar finns i dag som taltidning och används av personer med läsnedsättning, till exempel synnedsättning, läs- och skrivsvårigheter eller rörelsehinder."
  • "Synskadade kan bli av med sin taltidning nästa år"
  • "När hon fick frågan om att börja läsa in hållplatsnamn jobbade hon med en taltidning för synskadade, ett arbete med tillgänglighet och tydlighet i fokus."

Relaterat till taltidning

bok

Diskussion om ordet taltidning