lösnummer

lösnumret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet lösnummer

  • "Ekonomibevakningens ” rosa ” sidor säljer ändå lösnummer genom att lista vinnarna bland fonderna."
  • "– Tidningarna behöver sälja lösnummer och så vill man förändra statsskicket."
  • "Ca 10.000 lösnummer av tidningen återkallas nu med omedelbar verkan från butiker."
  • "Det är bara spekulationer från en press som vill sälja lösnummer, säger han till"
  • "Generellt är tidningarna mer intresserade av att skriva posi- tivt, du säljer inga lösnummer på att Ericsson är övervärderat, säger Lidén."
  • "– Tidningarna vill uppenbarligen sälja lösnummer, men förklaringarna till MH370:s försvinnande som vi sett har varit spektakulära och ibland rena fantasier, säger Hans Kjäll."
  • "- När larmen inte längre säljer några lösnummer kommer nog tidningarna att trötta på det här."
  • "Jonna Sima menar att konserthyllningar hjälper kvällstidningarna att sälja lösnummer – men det finns andra orsaker till den så kallade betygsinflationen."
  • "Det viktigaste är att vildsinta kulturstrider säljer lösnummer ”, skriver han."
  • "– Flera av Elle:arna runt om i världen har ett omslag som går ut till prenumeranter och ett omslag i hyllorna som ska sälja lösnummer."

Vad betyder lösnummer inom generell ?

enstaka individuellt införskaffat nummer av en tidning (t.ex. köpt i butik, till skillnad från nummer som en person erhåller via en prenumeration)

Relaterat till lösnummer

bok

Diskussion om ordet lösnummer