lokaltidning

lokaltidningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet lokaltidning

  • "Från en lokaltidning till till en annan och från Skåne till Blekinge har nu Mimmi Karlsson-Bernfelt börjat styra över Blekinges största tidning."
  • "Den 94-åriga kvinnan, som bor i på en ort strax utanför Karlskrona, annonserade i en lokaltidning under ” Säljes ”."
  • "En publicerad insändare i en lokaltidning gav 2 poäng och poängskalan ökade ju större och ju bättre genomslagskraft publiceringen fick."
  • "En chef inom Söderhamns kommun lämnade ut sekretessbelagda uppgifter om en person och dennes barn till en journalist vid en lokaltidning."
  • "Även en lokaltidning strax intill har informerats."
  • "Även en franskspråkig lokaltidning skrev om den svenske livräddaren."
  • "Enligt studier från Sverige, Finland och USA röstar till exempel de som läser en lokaltidning i högre utsträckning och tar oftare politisk ställning."
  • "För den som jobbat på lokaltidning var redan det en fin siffra, men det var bara början."
  • "Man har lagt allt i en korg och dragit felaktiga slutsater, säger Christina Lugnet i en intervju, den första sedan hon fick sparken, i Haparandabladet, lokaltidning i kommunen där Lugnet tidigare varit kommunchef."
  • "– Vi vill ha tillbaka vår grävande, granskande lokaltidning som vi var så stolta över ett tag, säger Henrik Edman i nystartade Gruppen för oberonde press."

Vad betyder lokaltidning inom generell ?

tidning som produceras i och främst vänder sig till människor som bor i en viss (mindre) geografisk region, t.ex. en stad (och alltså inte till nationen i stort)

Relaterat till lokaltidning

bok

Diskussion om ordet lokaltidning