statistik

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet statistik

  • "I dag ligger den på 5 grader, visar SMHI:s statistik."
  • "Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att arbetslösheten förvärras ytterligare i år."
  • "Det visar statistik från hälsoföretaget Previa."
  • "Det visar statistik från Jordbruksverket som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt."
  • "Ny statistik från Arbetsförmedlingen, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt, visar att arbetslösheten bland utlandsfödda i länet stiger."
  • "En minskning med 39 procent, enligt Brottsofferjouren Sveriges egen statistik."
  • "Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån tillhör Olofström, liksom Örkelljunga och Osby, de tio kommuner i landet där flest andel fritidshus har utländska ägare."
  • "Bent Göransson, vakthavande hydrolog på SMHI, har tittat översiktligt på statistik från vattenflödesstationer sedan början av 80-talet."
  • "Tidigare har SVT rapporterat att SMHI har granskat statistik över snömängden i hela landet för åren 1931 – 1980."
  • "Där med får Karlskrona endast se sig slagna av Hoburg på södra Gotland, visar statistik från SMHI."

Vad betyder statistik inom matematik ?

sammanställning av numeriska mätvärden

Diskussion om ordet statistik

statistik

statistiken
statistiker
statistikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet statistik på svenska?

Obestämd singular: statistik
Bestämd singular: statistiken
Obestämd plural: statistiker
Bestämd plural: statistikerna

Vad betyder statistik inom matematik ?

Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data eller information https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik

Möjliga synonymer till statistik

Relaterat till statistik

räkning

fråga

minnesmärke

förteckning

prövning

redovisning

räkning

värdering

Diskussion om ordet statistik