markör

markören
markörer
markörerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet markör på svenska?

Obestämd singular: markör
Bestämd singular: markören
Obestämd plural: markörer
Bestämd plural: markörerna

Hur används ordet markör

 • "Och för första gången mäter man alltså de nyfödda barnens bukomfång, eftersom BMI inte fungerar som markör för fetma hos växande barn."
 • "– Jag märkte att det är en stark markör, det representerar en passage."
 • "Tillsammans med kolleger i USA och Kanada har Lundaforskaren Adam Linder funnit en markör i blodet som kan berätta vilka patienter som befinner sig i riskzonen."
 • "– Med vildsvinens intåg i vår fauna har det suddats ut lite, men dagen är ändå en tydlig markör, säger han."
 • "Facket vill att en lagändring som innebär att brandmän klassificeras som tjänstemän ska ske, som en markör för att samhället inte accepterar hot och våld mot räddningstjänstpersonal."
 • "– Jag tror att väldigt många män hänger upp sin manlighet på snoppen, eftersom att det är en sådan tydlig markör."
 • "Det blir en markör för ohälsa."
 • "Det forskarna har kommit fram till är att halten i blodet av ett protein kallat p-tau217 är en träffsäker markör för sjukdomen."
 • "Enligt kulturhistorikern Ulrika Torell är dessutom det godis vi stoppar i oss en slags markör för den tid vi lever i."
 • "Utomhustemperaturen är en markör för alla de här faktorerna, säger Jan Albert."
 • "Och för första gången mäter man alltså de nyfödda barnens bukomfång, eftersom BMI inte fungerar som markör för fetma hos växande barn."
 • "– Jag märkte att det är en stark markör, det representerar en passage."
 • "Tillsammans med kolleger i USA och Kanada har Lundaforskaren Adam Linder funnit en markör i blodet som kan berätta vilka patienter som befinner sig i riskzonen."
 • "– Med vildsvinens intåg i vår fauna har det suddats ut lite, men dagen är ändå en tydlig markör, säger han."
 • "Facket vill att en lagändring som innebär att brandmän klassificeras som tjänstemän ska ske, som en markör för att samhället inte accepterar hot och våld mot räddningstjänstpersonal."
 • "– Jag tror att väldigt många män hänger upp sin manlighet på snoppen, eftersom att det är en sådan tydlig markör."
 • "Det blir en markör för ohälsa."
 • "Det forskarna har kommit fram till är att halten i blodet av ett protein kallat p-tau217 är en träffsäker markör för sjukdomen."
 • "Enligt kulturhistorikern Ulrika Torell är dessutom det godis vi stoppar i oss en slags markör för den tid vi lever i."
 • "Utomhustemperaturen är en markör för alla de här faktorerna, säger Jan Albert."

Ordet markör har 2 betydelser

 • Inom data
 • Inom generell
data
generell

Vad betyder markör inom data ?

person som markerar

Översättningar (inom data)

Relaterat till markör (inom data)

räkning

Ordet markör inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet markör