uppropslista

uppropslistan
uppropslistor
uppropslistorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet uppropslista på svenska?

Obestämd singular: uppropslista
Bestämd singular: uppropslistan
Obestämd plural: uppropslistor
Bestämd plural: uppropslistorna

Hur används ordet uppropslista

  • "Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd i ärendet, där man alltså ska granska hur en domstols publicering av uppropslista med personuppgifter på internet förhåller sig till bestämmelser i personuppgiftslagen."
  • "Efter det har prästen fått stöd via bland annat en uppropslista i sociala medier, och även fått stöd från en lokal kristdemokratisk politiker."

Relaterat till uppropslista

räkning

Diskussion om ordet uppropslista