uppmätning

uppmätningen
uppmätningar
uppmätningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till uppmätning

Hur böjs ordet uppmätning på svenska?

Obestämd singular: uppmätning
Bestämd singular: uppmätningen
Obestämd plural: uppmätningar
Bestämd plural: uppmätningarna

Hur används ordet uppmätning

  • "” Inom ramen för vårt ansvar ska kunden ersättas genom vår ansvarsförsäkring om försäkringsbolaget gör bedömningen att kunden har lidit skada på grund av felaktig uppmätning. ”"
  • "Fastighetskonsulten Densias nya uppmätning visade att lägenheten var 92 kvadratmeter och båda uppgifter skrevs in i prospektet."
  • "Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning ”."
  • "Ofta innefattar det också en rekommendation om att låta göra en uppmätning, ifall arean är särskilt viktig för köparen, säger Joakim Lusensky."
  • "Det var när museét genomförde en uppmätning av klosterruinen som fyndet gjordes i en grav i kyrkans kor."
  • "Hög uppmätning av cannabis"
  • "Arkitekten Peter Ottosson, specialist på uppmätning, har fått uppdraget som dels ska underlätta återställande efter en eventuell brand och dels bidra till den byggnadshistoriska och byggnadstekniska forskningen."
  • "Nu har en kinesisk expedition för första gången gjort en detaljerad uppmätning av bergkammarna och dalarna med radar."

Vad betyder uppmätning inom juridik ?

det att mäta upp något

Relaterat till uppmätning

värdering

omdöme

räkning

Diskussion om ordet uppmätning