fördrag

fördraget
fördrag
fördragen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till fördrag

Hur böjs ordet fördrag på svenska?

Obestämd singular: fördrag
Bestämd singular: fördraget
Obestämd plural: fördrag
Bestämd plural: fördragen

Hur används ordet fördrag

 • "Jag tror det är nödvändigt att vi diskuterar hur EU:s nuvarande fördrag fungerar i ett alltmer sammanflätat Europa."
 • "Egypten anser sig ha ” historiska rättigheter ” till Nilen som bekräftas i fördrag från 1929 och 1959."
 • "Vad som nu är nytt är att EU:s fördrag, Lissabonfördraget, ger de europeiska politiska partierna möjlighet att nominera de kandidater som stats- och regeringscheferna sedan väljer bland."
 • "sluter Japan och Korea ett fördrag enligt vilket Korea kommer under japansk överhöghet."
 • "blir Belgien och Holland genom ett fördrag i London två separata länder."
 • "Flera internationella fördrag och deklarationer finns, bland andra Basel-fördraget från 1989 som undertecknats av 178 länder."
 • "Flera internationella fördrag och deklarationer finns, bland andra Basel-fördraget från 1989 som undertecknats av 178 länder."
 • "I april antog FN:s generalförsamling ett förslag till ett multilateralt fördrag, med syfte att reglera den internationella handeln med konventionella vapen : Arms Trade Treaty, ATT."
 • "I april antog FN:s generalförsamling ett förslag till ett multilateralt fördrag, med syfte att reglera den internationella handeln med konventionella vapen : Arms Trade Treaty, ATT."
 • "Överhuset kan på sin höjd fördröja ett godkännande av fördrag, budget och val av premiärminister, inte stoppa det."
 • "Representanter för älvdalskan har tidigare uppvaktat regeringen om dess betydelse, men den då sittande regeringen var inte beredd att pröva möjligheterna för älvdalskan att bli erkänd enligt Europarådets fördrag"
 • "I och med att älvdalskan är en språklig varietet, som starkt avviker från standardspråket och som av hävd talas i ett avgränsat territorium, anses den uppfylla de krav som ställts på ett landsdels- och minoritetsspråk enligt Europarådets fördrag, som Sverige har skrivit under."
 • "Han har också sagt att EU:s fördrag sannolikt måste ändras för att inrymma de reformer han förutser."
 • "Barroso slår också fast i sitt tal att en tätare union kan förberedas nu men inte genomföras förrän ett nytt fördrag är på plats."
 • "Nytt fördrag måste till"
 • "Vill ändra fördrag"
 • "De vill ändra i EU:s fördrag för att få tuffare regler på plats."
 • "Därför ska vi ha ett socialt protokoll till EU:s fördrag, som säkrar rättigheter för Europas löntagare."
 • "Sedan EU:s nya fördrag infördes för ett och ett halvt år sedan har EU-parlamentets inflytande i lagstiftningen ökat markant."
 • "För ett år sedan trädde EU:s nya fördrag i kraft och Sverige fick två nya EU-parlamentariker."

Vad betyder fördrag inom politik ?

överenskommelse (oftast mellan stater) i en fråga av stor vikt

Relaterat till fördrag

enighet

förbindelse

avtal

minnesmärke

fredsslut

Diskussion om ordet fördrag