kartellbildning

kartellbildningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kartellbildning

  • "ABB i Karlskrona slog larm till EU-kommissionen efter misstankar om kartellbildning."
  • "ABB slog larm om kartellbildning"
  • "Flera stora företag i byggbranschen dömdes att betala mångmiljonbelopp för kartellbildning kring asfaltläggning, men det blir billigare än de totalt 1,2 miljarder kronor som Konkurrensverket krävde."
  • "Sex åkeriföretag i Gävleborgs län och deras branschorgansiation Gävleborgsåkarna misstänks för kartellbildning."
  • "Enligt socialnämndens ordförande, Kristina Svensson, har konkurrensverket bedömt att samarbetet kring ölpriserna inte kan kallas kartellbildning."
  • "Enligt socialnämndens ordförande, Kristina Svensson, har konkurrensverket bedömt att samarbetet kring ölpriserna inte kan kallas kartellbildning."
  • "Flygbolaget SAS tvingas böta cirka 70 miljoner euro, motsvarande omkring 665 miljoner kronor, sedan EU-kommissionen tagit ett nytt beslut i ett ärende som rör kartellbildning."
  • "Att en liknande kartellbildning skulle kunna genomföras med svenska e-böcker är inte särskilt troligt."
  • "SKF utreds av EU-kommissionen för misstänkt brott mot konkurrenslagen, det vill säga kartellbildning."
  • "2010 beslutade EU-kommissionen att SAS och tio andra flygbolag skulle böta nära 800 miljoner euro för kartellbildning kring flygfrakt."