traktat

traktatet
traktat
traktaten
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet traktat på svenska?

Obestämd singular: traktat
Bestämd singular: traktatet
Obestämd plural: traktat
Bestämd plural: traktaten

Hur används ordet traktat

  • "- I domen har man resonerat utifrån den så kallade Wienkonventionen som bland annat handlar om hur internationella traktat och överenskommelser ska tolkas."
  • "Renbetet har tidigare reglerats i en traktat från 1751 som säger att renar får beta över gränserna, den så kallade Lappkodicillen."
  • "Uråldrigt traktat stoppar lotsplikt"
  • "Ghannouchi sade också att hans parti kommer att respektera alla de internationella traktat som landet anslutit sig till."
  • "Avtalet bygger vidare på ett traktat mellan samma länder från 1973."

Vad betyder traktat inom utbildning ?

Traktat är en samlingsterm för skriftliga överenskommelser mellan subjekt till den internationella rätten https://sv.wikipedia.org/wiki/Traktat

Möjliga synonymer till traktat

Relaterat till traktat

förfriskning

avtal

avhandling

omdöme

bok

välbefinnande

trakta

traktar
traktade
traktat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet trakta på svenska?

Presens: traktar
Preteritum: traktade
Supinum: traktat

Hur används ordet trakta

  • "När rättegången inleddes, yrkade hans försvarare på att domstolen skulle be- trakta honom som alltför mentalt störd för att kunna förklara sig skyldig."
  • "På andra sidan i maktkampen står den 93-årige presidenten Robert Mugabes 52-åriga hustru Grace Mugabe som verkar trakta efter sin makes jobb när han dör eller blir för sjuk för att behålla sin post."

Vad betyder trakta inom ALLMÄNT ?

längta eller sträva (efter)

Möjliga synonymer till trakta