mat

['mɑːt]
maten
(-)
matarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet mat?

['mɑːt]

Hur böjs ordet mat på svenska?

Obestämd singular: mat
Bestämd singular: maten
Bestämd plural: matarna

Hur används ordet mat

 • "Tigger till sig mat"
 • "– Jag tror att närproducerad mat är det enda hållbara alternativet egentligen."
 • "Det var strax före jul som en ensamstående trebarnspappa sökte sig till Stödkassen för be om hjälp med mat och kläder till barnen."
 • "KHK-tränaren Pelle Hånberg hyllas i sociala medier efter att han köpt tre kassar med mat till en person som satt utanför matbutiken."
 • "Till vardags lagar Inger Fransson, 54 år, mat i Vedebyskolans kök."
 • "Bland annat ska de ingå i en flygsäkringsstyrka kring ett svenskt Hercules-plan, som ska frakta allt från materiel, personal och mat till området."
 • "Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2016 definieras en ekonomisk kris som att man någon gång under det senaste året haft svårt att klara av att betala mat, hyra och räkningar."
 • "Stal trailer full med mat"
 • "Det är naturligtvis goda nyheter för alla som erbjuder mat och husrum längs vägarna, men det finns också goda förtjänstmöjligheter när det gäller till exempel tjänster som bagagehantering i olika former, säger Borgehed."
 • "– Det är viktigt att eleverna lär sig hur man bäst lyckas som e-sportare och då måste man även tänka på mat och hälsa, säger handledaren Martin Johansson."
 • "Tigger till sig mat"
 • "– Jag tror att närproducerad mat är det enda hållbara alternativet egentligen."
 • "Det var strax före jul som en ensamstående trebarnspappa sökte sig till Stödkassen för be om hjälp med mat och kläder till barnen."
 • "KHK-tränaren Pelle Hånberg hyllas i sociala medier efter att han köpt tre kassar med mat till en person som satt utanför matbutiken."
 • "Till vardags lagar Inger Fransson, 54 år, mat i Vedebyskolans kök."
 • "Bland annat ska de ingå i en flygsäkringsstyrka kring ett svenskt Hercules-plan, som ska frakta allt från materiel, personal och mat till området."
 • "Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2016 definieras en ekonomisk kris som att man någon gång under det senaste året haft svårt att klara av att betala mat, hyra och räkningar."
 • "Stal trailer full med mat"
 • "Det är naturligtvis goda nyheter för alla som erbjuder mat och husrum längs vägarna, men det finns också goda förtjänstmöjligheter när det gäller till exempel tjänster som bagagehantering i olika former, säger Borgehed."
 • "– Det är viktigt att eleverna lär sig hur man bäst lyckas som e-sportare och då måste man även tänka på mat och hälsa, säger handledaren Martin Johansson."

Vad betyder mat inom mat ?

Fotograf: Wikipedia
samlingsnamn för (särskilt fasta) kemiska ämnen som främst djur intager i syfte att kunna erhålla energi och byggnadsmaterial från dem

Översättningar

Engelska

Synonymer till mat

Möjliga synonymer till mat

Relaterat till mat

förfriskning

förtäring

inrymning

mat

['mɑːt]
Okänd ordklass

Hur uttalas ordet mat?

['mɑːt]

Hur används ordet mat

 • "Tigger till sig mat"
 • "– Jag tror att närproducerad mat är det enda hållbara alternativet egentligen."
 • "Det var strax före jul som en ensamstående trebarnspappa sökte sig till Stödkassen för be om hjälp med mat och kläder till barnen."
 • "KHK-tränaren Pelle Hånberg hyllas i sociala medier efter att han köpt tre kassar med mat till en person som satt utanför matbutiken."
 • "Till vardags lagar Inger Fransson, 54 år, mat i Vedebyskolans kök."
 • "Bland annat ska de ingå i en flygsäkringsstyrka kring ett svenskt Hercules-plan, som ska frakta allt från materiel, personal och mat till området."
 • "Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2016 definieras en ekonomisk kris som att man någon gång under det senaste året haft svårt att klara av att betala mat, hyra och räkningar."
 • "Stal trailer full med mat"
 • "Det är naturligtvis goda nyheter för alla som erbjuder mat och husrum längs vägarna, men det finns också goda förtjänstmöjligheter när det gäller till exempel tjänster som bagagehantering i olika former, säger Borgehed."
 • "– Det är viktigt att eleverna lär sig hur man bäst lyckas som e-sportare och då måste man även tänka på mat och hälsa, säger handledaren Martin Johansson."

Vad betyder mat inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
samlingsnamn för (särskilt fasta) kemiska ämnen som främst djur intager i syfte att kunna erhålla energi och byggnadsmaterial från dem

Relaterat till mat

förtäring

mat

mat
Verb

Översättningar

Ordet mat har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet mat inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till mat

Ordet mat inom generell

Synonymer till mat

Ordet mat inom generell

Synonymer till mat

mat

mats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet mat har 7 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom teknik
 • Inom generell
sjöfart
generell
generell
generell
data
teknik
generell

Ordet mat inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till mat

Ordet mat inom generell

a thick flat pad used as a floor covering

Ordet mat inom generell

a border or background for a picture

Synonymer till mat

Ordet mat inom generell

a piece of thick padding up on the floor for gymnastic sports

Ordet mat inom data

Synonymer till mat

Möjliga synonymer till mat

 • MAT [ computing ]

Ordet mat inom teknik

Synonymer till mat

Möjliga synonymer till mat

Ordet mat inom generell

Synonymer till mat

mat

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet mat

 • "a photograph with a matte finish"

Översättningar

Synonymer till mat

Möjliga synonymer till mat

MAT

Substantiv

Vad betyder MAT inom förkortning, data ?

Maintenance Access Terminal

Synonymer till MAT