hackmat

hackmaten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Rim på hackmat

Ordet hackmat har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom bildligt
mat
bildligt

Ordet hackmat inom mat

Översättningar (inom mat)

Engelska

Möjliga synonymer till hackmat (inom mat)

Relaterat till hackmat (inom mat)

förtäring

förtäring

blandning

oordning

Ordet hackmat inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Diskussion om ordet hackmat