blandsäd

blandsäden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet blandsäd

  • "Skördarna per hektar för höstrågvete och blandsäd förväntas samtidigt öka med 7 respektive 5 procent jämfört med femårssnittet."
  • "Största nedgången noteras för blandsäd, höstråg och vårkorn som samtliga minskar med 9 till 13 procent."
  • "Sammanlagt var det fem ton blandsäd som las ut på strandängarna och sångsvanarna de väntas komma redan till helgen."

Diskussion om ordet blandsäd