sammanblandning

sammanblandningen
sammanblandningar
sammanblandningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till sammanblandning

Hur böjs ordet sammanblandning på svenska?

Obestämd singular: sammanblandning
Bestämd singular: sammanblandningen
Obestämd plural: sammanblandningar
Bestämd plural: sammanblandningarna

Hur används ordet sammanblandning

  • "Det blir en sammanblandning av roller vilket ger en konstig maktstruktur, säger Günther Mårder och menar att fallet inte är unikt i Sverige men att det i SCA:s fall har fått stora proportioner på grund av att det inte funnits några naturliga kontrollinstanser."
  • "Det visade sig dock senare att det fanns en annan elev med samma namn på skolan och att det skett en sammanblandning."
  • "Det har inte funnits något lagstadgat förbud mot en sammanblandning av kundernas och de egna pengarna i en verksamhet, men om ett företag kommer på obestånd kan agerandet utgöra förskingringsbrott."
  • "En sammanblandning mellan flera olika konspirationsteorier helt enkelt, säger Fredrik Gregorius, religionsvetare på Linköpings universitet och expert på konspirationsteorier."
  • "- Det är moderaterna som är ovilliga att genomföra den här lagstiftningen och det är framförallt migrationsminister Tobias Billström som har varit tydlig med att han av migrationspolitiska skäl inte vill ge de papperslösa som finns i Sverige rätt till sjukvård och det är en helt oacceptabel sammanblandning menar jag mellan migrationspolitik och den grundläggande rätten till sjukvård."
  • "Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet, som har gjort utredningen, påtalar att det rör sig om en sammanblandning av information."
  • "- I ivern att rättfärdiga separationen sker en olycksalig sammanblandning mellan barnet och jaget, skriver Kjöller i DN."
  • "Det finns en risk för att det sker en sammanblandning av partiernas och regeringens uppgifter, anser han."
  • "Varnar för sammanblandning"
  • "Och att sammanblandning kan förekomma vittnar man om på Palestinska föreningen i Malmö, som tar avstånd från hatbrotten som drabbat stadens judar."

Diskussion om ordet sammanblandning