etik

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet etik

 • "– Jag gick in i politiken för att arbeta med sakfrågor och jag värdesätter etik och moral."
 • "Uppförandekoder, etik och moral är något som vi värderar högt inne i omklädningsrummet."
 • "Vi har en bättre etik, säger hon."
 • "Samtliga köp har godkänts av kyrkorådets ordförande Gertie Olsson ( S ) som menar att företagskorten ska användas ” restriktivt ” samt med ” etik och moral ”."
 • "Det strider mot all etik och moral vi har lärt oss i vår yrkesroll. ”"
 • "Det går framför allt emot den etik som vi läkare ska jobba efter, nämligen framför allt att inte skada, säger Peter Valverius, överläkare och chefläkare i landstinget i Blekinge."
 • "Hon menar vidare att frågor om etik och värdegrund ständigt diskuteras inom verksamheten."
 • "En värdig hantering av kistor och döda kroppar var temat för dagen, när kyrkoherde Mats Lundgren i Asarum samlat ett 50-tal kyrkogårdsarbetare för en utbildningsdag i just etik och moral."
 • "I dag fick ett 50-tal av dem en kurs i etik och moral i Blekinge."
 • "Efter att ha sett ett behov av att diskutera etik och moral på nätet har en högstadieskola i Leksand startat lektioner på ämnet."
 • "– Jag gick in i politiken för att arbeta med sakfrågor och jag värdesätter etik och moral."
 • "Uppförandekoder, etik och moral är något som vi värderar högt inne i omklädningsrummet."
 • "Vi har en bättre etik, säger hon."
 • "Samtliga köp har godkänts av kyrkorådets ordförande Gertie Olsson ( S ) som menar att företagskorten ska användas ” restriktivt ” samt med ” etik och moral ”."
 • "Det strider mot all etik och moral vi har lärt oss i vår yrkesroll. ”"
 • "Det går framför allt emot den etik som vi läkare ska jobba efter, nämligen framför allt att inte skada, säger Peter Valverius, överläkare och chefläkare i landstinget i Blekinge."
 • "Hon menar vidare att frågor om etik och värdegrund ständigt diskuteras inom verksamheten."
 • "En värdig hantering av kistor och döda kroppar var temat för dagen, när kyrkoherde Mats Lundgren i Asarum samlat ett 50-tal kyrkogårdsarbetare för en utbildningsdag i just etik och moral."
 • "I dag fick ett 50-tal av dem en kurs i etik och moral i Blekinge."
 • "Efter att ha sett ett behov av att diskutera etik och moral på nätet har en högstadieskola i Leksand startat lektioner på ämnet."

Vad betyder etik inom generell ?

vetenskap om vad som är gott och ont, sedelära

Möjliga synonymer till etik

Diskussion om ordet etik

etik

etiken
etiker
etikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet etik på svenska?

Obestämd singular: etik
Bestämd singular: etiken
Obestämd plural: etiker
Bestämd plural: etikerna

Vad betyder etik inom biologi ?

vetenskap om vad som är gott och ont, sedelära

Möjliga synonymer till etik

Relaterat till etik

omdöme

plikt

dygd

Diskussion om ordet etik