hederssak

hederssaken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet hederssak

  • "– När verksamheten har fullt upp med sjuka patienter så är det en hederssak att anmäla i förväg, säger Persson."
  • "Det är invånarna i Mullsjö och Jönköpings län som jag representerar i riksdagen och jag har sett det som en hederssak att vara skattebetalare i min hemkommun ” skriver Carlson"
  • "Det här är ju en hederssak för många, väger inte det tyngre, spelar det någon roll om du säger att det är straffbart?"
  • "– Dels är det en hederssak men i grunden tror jag att det finns en övertygelse om att de har rätt och att alla andra har fel."
  • "Men det är inget olagligt, det är mer en hederssak bland jurister."
  • "– Det fanns mellan oss en hederssak att vi skulle verkställa hennes historia."
  • "” För Stockholm är det en hederssak att uppkalla platser efter personer som gjort förtjänstfulla insatser ”, skriver stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal ( M )."
  • "Enligt honom är det en hederssak för finländare att hämta hem sina soldater och begrava dem i välsignad jord."
  • "– Politikerna är inte så annorlunda än väljarna, det var mycket svårare för 20-30 år sedan att lämna ett uppdrag därför att det var en hederssak att sitta kvar på stolen, nu är man inte lika trogen sitt parti, säger Jan Olsson."
  • "Hon anser att det borde vara en hederssak för Hemmingson att tacka nej till vederlaget – om han vill kunna lämna posten med stoltheten i behåll."

Möjliga synonymer till hederssak

Relaterat till hederssak

redlighet

plikt

anseende

Diskussion om ordet hederssak