dygdighet

dygdigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder dygdighet inom generell ?

Dygd (grekiska areté) betyder i en vidare bemärkelse ett eftersträvansvärt karaktärsdrag i allmänhet eller i ett visst sammanhang, t.ex. "socialismens dygder" eller "kyrkans dygder", och så vidare. I dess smalare och traditionella eller klassiska bemärkelse avses med begreppet förverkligandet av en själsförmåga. Aristoteles föreställde sig att det som utmärker en människa i förhållande till andra djur är hennes rationella själ. I bild framställs dygderna ofta som personifikationer och allegoriska figurer efter antika förlagor. Systemet med sju dygder fick under medeltiden sin motpart i sju laster, dödssynder. Jesus framställs som en dygdig person inom bibeln p.g.a. hans generositet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dygd

Möjliga synonymer till dygdighet

Diskussion om ordet dygdighet