självuppoffring

självuppoffringen
självuppoffringar
självuppoffringarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet självuppoffring på svenska?

Obestämd singular: självuppoffring
Bestämd singular: självuppoffringen
Obestämd plural: självuppoffringar
Bestämd plural: självuppoffringarna

Hur används ordet självuppoffring

  • "Daniel Ström fick medaljen av kung Carl XV för ” uppvisat prov på rådighet och självuppoffring ”."

Möjliga synonymer till självuppoffring

Relaterat till självuppoffring

måttlighet

kärlek

osjälviskhet

ödmjukhet

lydnad

dygd

beslutsamhet

Diskussion om ordet självuppoffring