stoiker

Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder stoiker inom filosofi ?

behärskade personer, alt. anhängare av filosofisk skola grundad i Aten ca 300 f Kr

Diskussion om ordet stoiker