stoicism

stoicismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder stoicism inom filosofi ?

Fotograf: Wikipedia
Stoicism, från grekiskans stoa poikile (’pelarhall’), är en filosofisk riktning under antiken som bland annat eftersträvade självbehärskning och frihet från starka känslor https://sv.wikipedia.org/wiki/Stoicism

Möjliga synonymer till stoicism

Diskussion om ordet stoicism

stoicism

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet stoicism har 2 betydelser

  • Inom filosofi
  • Inom generell
filosofi
generell

Vad betyder stoicism inom filosofi ?

självbehärskning, lugn, alt. filosofisk skola grundad i Aten ca 300 f Kr

Översättningar (inom filosofi)

Svenska

Ordet stoicism inom generell

an indifference to pleasure or pain

the philosophical system of the Stoics following the teachings of the ancient Greek philosopher Zeno

Synonymer till stoicism (inom generell)

Diskussion om ordet stoicism