belevenhet

belevenheten
belevenheter
belevenheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet belevenhet på svenska?

Obestämd singular: belevenhet
Bestämd singular: belevenheten
Obestämd plural: belevenheter
Bestämd plural: belevenheterna

Översättningar

Synonymer till belevenhet

Möjliga synonymer till belevenhet

Relaterat till belevenhet

skicklighet

hövlighet

överensstämmelse

kyskhet

mode

skönhet

mildhet

smak

måttfullhet

sällskaplighet