manér

manéret

(-)(-)
Substantiv
konst
konstnärlig framställning, är italienska och betyder 'sätt'

Synonymermani

manin

maner

maneren

Substantiv

Synonymer

psykologi

Synonymer

maner

maneret

(-)

maneren

Substantiv