vidlyftighet

vidlyftigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till vidlyftighet

Relaterat till vidlyftighet

tråkighet

överskridande

stil

omväg

mångordighet

övermått

slöseri

ökning

Diskussion om ordet vidlyftighet