monotoni

monotonin
monotonier
monotonierna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet monotoni på svenska?

Obestämd singular: monotoni
Bestämd singular: monotonin
Obestämd plural: monotonier
Bestämd plural: monotonierna

Hur används ordet monotoni

  • "Forskarna påpekar även att den monotoni som många förare upplever bakom ratten på långa färder skapar trötthet."
  • "Variationen är tänkt att hjälpa trafikanterna att orientera sig och motverka monotoni."
  • "Ska motverka monotoni"
  • "Forskarna påpekar att just den monotoni som många förare upplever bakom ratten på långa färder längs vägarna skapar en trötthet."
  • "Den första spänningen har släppt och börjar så sakta ersättas av monotoni."

Vad betyder monotoni inom generell ?

det att vara monoton, även enformighet

Möjliga synonymer till monotoni

Relaterat till monotoni

tråkighet

oföränderlighet

ljudupprepning

identitet

utjämning

Diskussion om ordet monotoni