likhetstecken

likhetstecknet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet likhetstecken

  • "Det är så lätt att sätta likhetstecken mellan fortplantning och kärlek."
  • "Men det finns inget likhetstecken där, säger Daniel Daleke."
  • "Det hävdar i dag mannens advokat Eric Widner – som också sätter likhetstecken med hur ” barnflickan ” i det uppmärksammade Knutbydramat över tid manipulerades innan gärningen."
  • "– Vi vill främja de miljöriktiga maskinerna i första hand, vilket egentligen är ett likhetstecken med nya maskiner, säger Karl-Johan Svärd."
  • "Allt fler kristdemokrater är kritiska till att två partivänner i Ronneby sätter vissa likhetstecken mellan Sverigedemokraterna och det egna partiet."
  • "Kostchefen vill inte sätta likhetstecken mellan pengar och god mat."
  • "Men Alexander Hovander vill inte sätta likhetstecken mellan pengar och god mat."
  • "Inga likhetstecken"
  • "Men Nadina Khalil säger att det inte finns likhetstecken mellan permanent uppehållstillstånd och lång tid i Sverige."
  • "Det kan inte alltid sättas ett likhetstecken mellan hög IQ och att vara smart, enligt Åkerman."

Vad betyder likhetstecken inom generell ?

tecknet = som sätts mellan två objekt som är identiska eller inte är identiska men har samma värde

Diskussion om ordet likhetstecken