likhet

likheten
likheter
likheterna
Substantiv [n]

Synonymer till likhet

Hur böjs ordet likhet på svenska?

Obestämd singular: likhet
Bestämd singular: likheten
Obestämd plural: likheter
Bestämd plural: likheterna

Hur används ordet likhet

  • "Det är ingen vild gissning att sommartalet, i likhet med de flesta av de övriga partiledarnas sommartal kommer att innehålla ett mer eller mindre stort avsnitt om just dessa områden och omskrivna bilbränder, stenkastning och segregation."
  • "Enligt Moderaterna är flera sjukhus i Sverige är på gång att införa tvätthall för automatisk sängtvätt i likhet med biltvätt."
  • "” Ingen likhet inför lagen! ”"
  • "När de tar studenten i juni så kommer de båda, i likhet med sina klasskamrater, att få jobb."
  • "– Det är en oljefärg som är engelskt röd och att man väljer den då är för att den har väldigt stor likhet med rödockra."
  • "Råder det ingen likhet inför lagen! ”."
  • "I likhet med de kommande A26-ubåtarna är HMS Gotland numera utrustad med en optronisk mast i stället för periskop."
  • "Det gäller framför allt den psykosociala arbetsmiljön där Socialdemokraterna vill införa sanktioner för arbetsgivare som bryter mot Arbetsmiljösverkets föreskrifter i likhet med det som redan gäller för den fysiska arbetsmiljön."
  • "– Det är en oljefärg som är engelskt röd och att man väljer den då är för att den har väldigt stor likhet med rödockra."
  • "Migrationsverket menar, i likhet med Skatteverket, att de id-handlingar som finns i ärendet inte är tillräckliga för att med säkerhet styrka 36-åringens identitet – vilket de alltså redan en gång fastslagit att han medverkat till att göra."

Rim på likhet

Vad betyder likhet inom sociologi ?

det att vara lik någon eller något annat

Relaterat till likhet

överensstämmelse

framställning

likhet

omständighet

relation

jämförelse

samstämmighet

identitet

oföränderlighet

Diskussion om ordet likhet