realism

realismen
realismer
realismerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till realism

Motsats till realism

Hur böjs ordet realism på svenska?

Obestämd singular: realism
Bestämd singular: realismen
Obestämd plural: realismer
Bestämd plural: realismerna

Vad betyder realism inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
filosofisk, konstnärlig och litterär inriktning grundad på verkligheten, med verklighetstrogna (realistiska) skildringar som ideal

Möjliga synonymer till realism

Diskussion om ordet realism

realism

realisms
Substantiv

Översättningar

Ordet realism har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom konst
  • Inom filosofi
teknik
generell
konst
filosofi

Ordet realism inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till realism (inom teknik)

Ordet realism inom generell

art and literature that represents events and social conditions as they actually are (without idealization)

the attribute of accepting the facts of life and favoring practicality and literal truth

the philosophical doctrine that physical object continue to exist when not perceived

(inom generell)

Synonymer till realism (inom generell)

Ordet realism inom konst

Synonymer till realism (inom konst)

Ordet realism inom filosofi

Synonymer till realism (inom filosofi)

Diskussion om ordet realism