naturlag

naturlagen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet naturlag

  • "– Det är en sådan onödig kostnad, det finns ingen naturlag att nedskräpning måste finnas."
  • "Och ändrade regleringar ger ändrade beteenden – det är en naturlag i marknadsekonomin."
  • "– För några år sedan trodde Sverigedemokraterna att det nästintill var naturlag att partiet skulle växa i alla olika sammanhang, sedan började man tappa väljare 2017 och det skapades oro i partiet."
  • "Men det är ingen naturlag att en kris gynnar sittande regering."
  • "Löfven påminde om att demokratin inte är någon naturlag, utan att den är något som män och kvinnor kämpat för i början av förra seklet."
  • "Det finns ingen naturlag som exempelvis säger att främst kvinnor söker sig till yrken inom vård och omsorg, menar hon."
  • "Kurvan över sjukfrånvaron som går kraftigt upp och ner verkar nästan vara en svensk naturlag."
  • "- Det är ingen naturlag att barn i vissa områden ska få sämre resultat än barn i andra områden, säger Anna Ekström, generaldirektör vid Skolverket till Rapport."
  • "- Det är ingen naturlag att kvinnor generellt sätt ska ha lägre lön än män, men man kan ju nästan tro det när man läser rapporten, säger Per Bardh, avtalssekreterare i LO."
  • "Han talade därefter om att varken egoism eller solidaritet är en naturlag, däremot är vi allla medborgare i ett samhälle."

Rim på naturlag

Vad betyder naturlag inom fysik ?

Fotograf: Wikipedia
oföränderlig regel om händelser i naturen

Diskussion om ordet naturlag