naturkunskap

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet naturkunskap

  • "I nomineringen nämndes att han är mycket motiverad, kunnig inom teknik och naturkunskap och visade prov på innovationsrikedom och kreativitet."
  • "Den improviserade teatern tar eleverna genom lektioner i naturkunskap, musik och sång."
  • "Erik Troeng undervisar i biologi, kemi, miljökunskap och naturkunskap."
  • "Efter att resultaten för tre år sedan sjunkit på ett anmärkningsvärt sätt har det nu alltså vänt vad gäller läsförståelse, matematik och naturkunskap."
  • "Varbergs kommun har fäst stor vikt vid förstelärartjänster, något som skolchef Svennerstål-Jonsson menar har bidragit till att man är en av dem som har goda resultat i matematik och naturkunskap."
  • "Där jobbade hon som lärare i naturkunskap och småföretagande."
  • "Enligt stämningsansökan har mannen ändrat tre gymnasiebetyg samt i ett fall också justerat betyget i en kurs i naturkunskap från underkänt till godkänt."
  • "– Jo, visst kan det det, men jag har haft samhällselever i naturkunskap som är ett ämne de sorterar bort."
  • "Vad kan de stora klyftorna i exempelvis naturkunskap mellan de som presterar bäst och de som presterar sämst bero på?"
  • "Regeringen satsar drygt 500 miljoner kronor för att förbättra kunskaperna i matematik, naturkunskap och teknik."

Diskussion om ordet naturkunskap